Reakcia na reakciu IUVENTY

Autor: Gabriel Huraj | 14.6.2011 o 21:34 | (upravené 14.6.2011 o 22:44) Karma článku: 5,97 | Prečítané:  1533x

Konečne som sa dostal k reakcii na môj blog o zvláštnych praktikách IUVENTY. Som rád, že  podľa tradičného slovenského porekadla – trafená hus zagágala, môžem spresniť niektoré vyjadrenia pána Pokorného. Nech mi prepáči, že ho netitulujem, ale ani on mi nedal môj akademický titul na oficiálnu stránku štátnej inštitúcie všade k môjmu priezvisku, hoci je povinný tak urobiť. Nevadí. Pre lepšiu identifikáciu odpovedí bude v každom odstavci uvedené I – IUVENTA a GH – moja reakcia.

I: Ing. Gabriel Huraj dostal na námietky uvedené v tomto blogu vyjadrenie z niekoľkých inštitúcií počnúc IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže končiac Európskou komisiou. S ohľadom na obsah príspevku by sme chceli zdôrazniť nasledujúce skutočnosti:

GH: Odpoveď: Absolútna lož: do súčasnej doby mi nebolo doručené žiadne vyjadrenie ani z Európskej komisie ani z ministerstva školstva a ani z úradu pre verejné obstarávanie. Podobne mi doteraz neboli doručené všetky žiadané dokumenty podľa zákona o prístupe k informáciám, o ktoré som žiadal. Preto vyzývam IUVENTU, nech zverejnia moje tri žiadosti o prístup k informáciám aj s odpoveďami, ktoré mi poslali.

I: IUVENTA – Národná agentúra Mládež v akcii (ďalej „NA“) nemá povinnosť mať regionálneho konzultanta v každom meste. Prešovský kraj, vzhľadom na jeho rozlohu je rozdelený na východnú a západnú časť s konzultantskými centrami v Humennom a Starej Ľubovni. V prípade, že záujemca o osobnú konzultáciu projektu nemôže pricestovať ani do jedného z centier, môže ho, po osobnej dohode, navštíviť regionálny konzultant v jeho/jej meste/obci.

GH: Vyjadrenie: Nelogické rozhodnutie vzhľadom na to, že Prešov je priamo v strede regiónu a má výbornú polohu. Humenné aj Stará Ľubovňa sú značne vzdialené a nevidím v rozhodnutí logiku. Prešov má najvyšší počet študentov a mládeže v celom regióne, zároveň len okresy Prešov a Sabinov zastupuje 20% celkového počtu obyvateľov PSK. Nehovoriac o mladých ľuďoch študujúcich v Prešove. Už vôbec nehovorím o ekonomickej náročnosti, ak by sa ozvalo 20 mladých ľudí a aby regionálny konzultant cestoval za nimi. Cestovné a stravné mu zaplatí potom kto? No štát, respektíve EÚ.  

I: Regionálne konzultačné centrá pre program Mládež v akcii pracujú v súlade s požiadavkami Európskej komisie, čo potvrdili aj nezávislé audity MŠVVaŠ SR a Európskej komisie.

GH: Odpoveď: Žiaden z týchto auditov nebol ani zverejnený. Preto je to iba vyjadrenie, bez dôkazu. Kým sa nezverejní výsledok týchto auditov, možno ich  len ťažko považovať za ilúziu bez reálneho základu. Okrem toho som sa nesťažoval na ich činnosť, ale prepojenie konzultant- žiadateľ- prijímateľ grantov a zároveň zamestnanec IUVENTY.

I: Regionálni konzultanti programu Mládež v akcii nemajú žiadny vplyv na prideľovanie finančných príspevkov. Každý projekt je posudzovaný 2 odborníkmi a na základe ich odporúčania vedúci NA rozhodne o podporení, prípadne nepodporení projektu.

GH: Práve na to som upozorňoval. Pretože následne ak má IUVENTA svojich zamestnancov a ich projekty na posúdenie v ktorom má rozhodujúce slovo práve IUVENTA. Potom je to čo? Je niekto, kto mi to vysvetlí? Asi tomu dobre nerozumiem.

I: Finančný príspevok pre organizácie, ktoré sú zároveň regionálnymi konzultačnými centrami v minulom roku bol cca 7 % z celkovej sumy, ktorou NA podporila projekty z programu Mládež v akcii.

GH: Skreslená odpoveď a manipulácia so štatistikou. Pán Pokorný, čo takto zverejniť štatistiku z roku 2009? A možno aj 2011? Je to problém, alebo tam budú úplne iné čísla. A čo takto zverejniť, koľko eur  dostali každý rok organizácie z programov Mládež v akcii a Adam? To už budú diametrálne odlišné čísla.

I: Do dnešného dňa sme sa nestretli s kopírovaním projektu iného žiadateľa regionálnym konzultantom, v prípade odhalenia takejto aktivity okamžite rozviažeme s dotyčným spoluprácu.

GH: Tu som zase vravel, že sa podobajú ako vajce vajcu. Teda podobná náplň, téma, činnosti.

I: Regionálni konzultanti majú oprávnenie navštíviť projekt na tzv. monitoring – teda podpornú návštevu, na ktorej, v prípade potreby, poradia príjemcovi finančnej podpory ako odstrániť prípadné nedostatky pri realizácii projektu, kontroly na projektoch sú zabezpečované priamo zamestnancami NA.

GH: To je zvláštne vysvetlenie. Len potom tomu nerozumiem. Prečo ak nie sú na projekte problémy tak ich konzultantky vyrábali svojimi doslova agresívnymi otázkami? Na to máme dostatočný počet svedkov. Čo ak nechcú aplikanti pomoc a chcú si urobiť projekt po svojom a budú všetci účastníci s týmto riešením spokojní, bez aktívneho zapojenia monitorovacích pracovníčok? Veď projekt si napísali a bol schválený. Načo potom pomoc regionálnych konzultantov a kontrola projektu? Potom aké otázky môže vlastne  regionálny monitorovací pracovník klásť?

I: MŠ SR v roku 2006 nominovalo IUVENTU riadením programu na celé programové obdobie, teda od roku 2007 – 2013. IUVENTA pracuje na základe ročných kontraktov s MŠVVaŠ SR, ktoré špecifikujú úlohy IUVENTY a jej rozpočet na nasledujúci rok.

GH: Čo ak by sa uchádzali aj iné organizácie o riadenie programu? Je to zakázané? Čo ak by iné organizácie pripravili transparentnejšie podmienky hodnotenia a kontroly programu. V iných štátoch to tak aj funguje.

I: NA je oprávnená komunikovať o detailoch jednotlivých projektov len s príjemcom finančnej podpory. Teda v prípade, že chce s NA riešiť prípadné zmeny v projekte alebo priebeh projektu dodávateľ, NA nemá oprávnenie poskytnúť iné informácie tie, ktoré sú zverejnené na webovej stránke.

GH: Ak je to tak, prečo je potom v projekte kolónka osoby zodpovednej za komunikáciu? Veď štatutár alebo organizátor môže poveriť kohokoľvek zo svojho týmu komunikovať s donorom? Potom aj jednotliví štatutári právnych subjektov, ktoré projekty podali, komunikujú o projekte s IUVENTOU? To by som sa veľmi čudoval! Na to určite nemajú čas a viem, že to tak nie je, ak áno, žiadam o zverejnenie všetkých schválených projektových osôb, ktoré boli podpísané pod projektom a ktoré zase boli zodpovedné za komunikáciu.

I: Informácia o tom, že všeobecné podmienky sú súčasťou zmluvy o finančnom príspevku aj s adresou, kde sa nachádzajú je súčasťou zmluvy, strana 2. Takýto postup je v súlade s usmerneniami Európskej komisie.

GH: Reakcia: Len či je to v súlade aj s rozumom? Ktorýkoľvek hacker môže nabúrať stránku a zmeniť texty zmlúv a potom čo? Respektíve, môže padnúť server a potom čo? Ak je medzi čitateľmi nejaký právnik, môže sa k tomu vyjadriť?

I: Generálny riaditeľ IUVENTY nie je hodnotiteľom projektov programu Mládež v akcii.

GH:A to od tohto roku? Pretože od roku 2007-2010 tam figurovalo presne také isté meno, priezvisko a titul ako pána generálneho. Potom o akého fantóma to vlastne išlo? Tieto podklady mám od Vás.

I: ÚVO na základe podnetu od p. Huraja dostal podklady k všetkým prieskumom trhu realizovaných v tom čase IUVENTOU nakoľko žiadne verejné obstarávania IUVENTA nerealizovala. Súčasné verejné obstarávania prebiehajú v súlade so zákonom a sú realizované pod dohľadom MŠVVaŠ SR.

GH: Takže tých zatiaľ 23 prieskumov trhu, ktoré ste vykonali do roku 2011, neboli realizované podľa zákona o verejnom obstarávaní? Alebo tieto prieskumy ste si vymysleli?

I: Generálny riaditeľ listom zo dňa 26. 10. 2010 vyzval p. Huraja, aby písomne potvrdil, že sa zaväzuje uhradiť náklady, ktoré by vznikli IUVENTE pri vybavovaní jeho žiadosti vzhľadom na rozsah dokumentácie – 37 000 strán ako aj nutnosť zabezpečiť ochranu osobných údajov v poskytnutých dokumentoch v súlade s platnou legislatívou. Kalkulácia celkovej sumy bola súčasťou listu a jej požadovanie je v súlade s §14 zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

GH: Rada: naštudujete si spomínaný zákon. Žiadal som ho po diskusii, aby mi poslal tieto dokumenty vo formáte PDF. S prepáčením, ale v ktorej hlave sa zrodila myšlienka, že najprv musí  dokument okopírovať, potom vyškrtať údaje a následne znovu oskenovať? A ja že máme zručných pracovníkov na IT. Zjave im chýba školenie. No a úplná malina bola, že v požadovaných dokumentoch škrtali sumy, mená koordinátorov a podľa nich sú toto informácie, ktoré nemohli zverejniť. Stránku, kde sa nachádzali osobné údaje, ako číslo bankového účtu, alebo rodné číslo som vôbec nežiadal. Pán generálny však chcel zaplatiť dve pracovné sily. No to, že ani raz z mojich troch žiadostí nedodržal ani čas, ani kompletnosť odpovedí, to už pán Pokorný nespomenul.

I: Zároveň ďakujeme p. Hurajovi za to, že nás pred časom upozornil na chýbajúcu informáciu o možnosti požiadať o sprístupnenie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, konštruktívne podnety zo strany verejnosti berieme vážne a v prípade upozornenia na nedostatky ich v čo najrýchlejšom možnom čase odstraňujeme.

GH: Budem v tomto pokračovať. Len tá rýchlosť sa mi zdá akási pomalá.

I: Na základe našich informácií p. Huraj dostal odpovede na všetky jeho podnety, ktoré adresoval národným či európskym inštitúciám. Zjavne však nenaplnili jeho očakávania, keďže podobné útoky, sťažnosti, či iniciovanie kontrol zo strany p. Huraja riešime pravidelne od roku 2005.

GH: Pán Pokorný by sa asi veľmi nemal vyjadrovať k roku 2005, 2006 a možno aj 2007. Neviem síce od kedy pracuje na menovanom inštitúte, ale ja ho poznám myslím až od roku 2007, alebo sa mýlim? No a čo sa týka sťažností, tak vtedy bola jediná a to nebola ani tak sťažnosť ako konštatovanie absolútnej neodbornosti monitorovacích pracovníčok. Treba však aj spomenúť, ako som napríklad poslal cudziu záverečnú správu naspäť IUVENTE, pretože sa stal asi omyl.

I: V prípade, že p. Huraj má podozrenie z klientelizmu, prípadne iného trestného činu pri administrácii programu Európskej únie Mládež v akcii, má ako občan SR, povinnosť oznámiť takúto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní. V opačnom prípade sa stáva spolupáchateľom. P. Huraja preto vyzývame k tomu, aby si svoju občiansku povinnosť naplnil.

GH: Znovu odporúčam doštudovať chýbajúce vedomosti – klientelizmus nie je trestný  čin ani podľa pána Dzurindu, dávam odkaz na wikipédiu. No a čo som mohol spraviť viac ako som urobil? Nič. Už len čakám na odpovede z ministerstva školstva, z Európskej komisie, z úradu pre verejné obstarávanie atď. V kauzách ako nástenkový tender, budova daňového úradu v Košiciach a podobne. Tieto kauzy sú tiež podľa platného zákona a noriem. Druhou otázkou však ostáva, či sú aj morálne. To je ten klientelizmus a znovu vysvetľujem, regionálny konzultant je v priamom zmluvnom vzťahu s IUVENTOU, ktorá tieto projekty schvaľuje. Je na tom niečo nepochopiteľné, ak sa sťažujem na to, že sú títo žiadatelia zvýhodnení oproti ostatným, ktorí nemajú informácie z prvej ruky, nemajú prehľad o podávaných projektoch v regióne a jednotlivých témach atď..Tak buď nech konzultujú, alebo podávajú projekty! Viem, že o takéto kauzičky médiá veľmi záujem nemajú, a tak aspoň vyjadrujem svoj názor na blogu. Pán Pokorný, naozaj mi verte, robím, čo môžem J.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

SVET

Španielska polícia zastavila druhý útok, zabila päť útočníkov

O útok sa pokúsili v pobrežnom mestečku Cambrils južne od Barcelony.

SVET

Teroristi zaútočili v Barcelone, zahynulo najmenej 13 ľudí

Dodávka vrazila do davu ľudí v centre mesta. K útoku sa prihlásil Islamský štát.


Už ste čítali?